Vol. 19 Núm. 51 (2004): Conservación de Centros Vivos o Históricos